728 x 90
Este contenido no esta disponible actualmente

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FBN 2022

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ

01-10-2022

10.00h 1ª CONVOCATÒRIA

10.30h 2ª CONVOCATÒRIA

1. Lectura i aprovació de l´acta anterior, si escau.
2. Informe de Presidència.
3. Memòria esportiva temporada 2021-22 i aprovació, si escau.
4. Memòria Econòmica temporada 2021-22 i aprovació, si escau.
5. Previsió d’ingressos i despeses temporada 2022-23.
6. Calendaris esportius i normatives relatives a la temporada 2022-23.
7. Proposta de modificació del Reglament i Estatuts FBN.
8. Torn obert de paraules.

REUNIÓ A DISTÀNCIA PER ZOOM

- ID de la reunió: 842 7068 5063
- Contrasenya: 166546

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEATwitter